Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017


KẾ HOẠCH HỘI THI LÀM BÁO TƯỜNG VÀ THI TIẾNG HÁT HAY CHÀO MỪNG NGÀ NHÀ GIÁO
        20-11
    KẾT QUẢ THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11  Để chào mừng ngày nhà giáo 20/11, tập thể lớp chúng em đã nổ lực tham gia các cuộc thi : l...