Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017


CHI ĐỘI NGUYỄN VĂN CỪ LỚP 8/4 ĐẠI HỘI CHI ĐỘI ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018
    Dưới sự lãnh đạo của BGH nhà trường, Liên Đội trường thcs Lý Tự Trọng tiến hành cho các chi Đội của các khối lớp Đại hội chi đội đăù năm học để đưa ra những chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể trong năm học, bầu ra Ban chỉ huy chi đội của lớp và biện pháp để thực hiện nhiệm vụ năm học. Tập thể lớp đã đưa ra cụ thể chỉ tiếu phấn đấu trong năm học và 100% các bạn nhất trí cao. Biên bản đã dược thống nhất thông qua.
BAN CHỈ HUY CHI ĐỘI MỚI RA MẮT

1.     Trần Nguyễn Gia Hân – Lớp trưởng
2.     Văn Ngọc Khánh Giang – Chi đội trưởng
3.     Nguyễn Ngọc Ánh – Lớp phó học tập
4.     Hoàng Yến Quỳnh – Lớp phó VTM
5.     Hoàng Thị Thanh Bình – Lớp phó kỉ luật

    KẾT QUẢ THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11  Để chào mừng ngày nhà giáo 20/11, tập thể lớp chúng em đã nổ lực tham gia các cuộc thi : l...