Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

    KẾT QUẢ THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11 

Để chào mừng ngày nhà giáo 20/11, tập thể lớp chúng em đã nổ lực tham gia các cuộc thi : làm báo, thi tiếng hát hay . Sự nổ lực của cô trò đã đạt được thành tích  là giải 3 thi làm báo và giải 3 thi tiếng hát hay. Xin chúc mừng tất cả các bạn nhé!

    KẾT QUẢ THI CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20/11  Để chào mừng ngày nhà giáo 20/11, tập thể lớp chúng em đã nổ lực tham gia các cuộc thi : l...